ஆயுதம்ஃ

சுரதா யாழ்வாணன்

Tuesday, May 17, 2005

காத்திருப்பேன் உனக்காக..

மற்றுமொரு பிரபல தமிழீழ செய்தித்தளம் புதினம் யூனிக்கோடுக்கு மாறியுள்ளது.ஒரு அரச ஆணையோ அல்லது ஒரு அரச பக்கபலமோ இல்லாது ஈழத்தமிழர்கள் யூனிக்கோடை ஏற்று தமது தளங்களைமாற்றிக்கொண்டு வருகிறார்கள்.

ஈழத்தின் பிரபல தினசரிகள் மூன்றும் (தினக்குரல் ,வீரகேசரி ஈழநாடு) யூனிக்கோடுக்கு மாறிவிட்டன..
தமிழ்நாட்டில் எங்கே பிரச்சனை எனத் தெரியவில்லை.வாழைப்பழத்தை உரித்துதீத்தி விடுமளவிற்கு செயலிகளையும் வலைப்பதிவுகளையும் உருவாக்கியிருக்கிறோம். அனைத்து உலக வலைப்பதிவாளர்களும் ஏன் என்று கேட்காமல் யூனிகோடை ஏற்றுக்கொண்டு அதில் வலைப்பதிவிடுகிறார்கள்.

திசைகள் துணிந்தளவிற்கு ஏன் இன்னமும் தமிழ் நாட்டின் ஒரு பத்திரிகையாவது துணியவில்லை...?
தந்தையர் நாடெனும் போதினிலே....
ஏக்கப்பெருமூச்சுத்தான் பிறக்கிறது:(

பி.கு சுஜாதா வாத்தியார் இது பற்றி கவனிக்கவே மாட்டாரா??

20 Comments:

 • At 6:11 AM , Anonymous Anonymous said...

  யுனிகோட் பரப்புரைக்கு உம்மைத்தான் பொறுப்பாளராகப் போடப்போறம்.

  posted by: வசந்தன்.

   
 • At 3:20 AM , Anonymous Anonymous said...

  யுனிகோட்டிற்கும் குலம் கோத்திரம் நட்சத்திரம் பார்த்து ......

  posted by: Victor

   
 • At 3:58 PM , Anonymous Anonymous said...

  ±ÉÐ ãýÚ Å¨Äò¾Çí¸¨ÇÔõ
  ¾Á¢úÁ½õÀðÊÂÄ¢ø §º÷ì¸ Àø¾¼¨Å¸û ÓÂýȡ¢üÚ..«ôÀÊò ¾Çí¸§Ç þø¨Ä¦Âý¸¢üÐ.¾Á¢úÁ½õ

  þÉ¢¦ÂýÉ ¦ºö§ÅñÎõ?

  ±ý ¾Çí¸û:
  www.karunah.blogspot.com
  www.karunyan.blogspot.com
  www.Couvin.blogspot.com

  Thanking you.

  posted by: Karunaharamoorthy.p

   
 • At 3:58 PM , Anonymous Anonymous said...

  ±ÉÐ ãýÚ Å¨Äò¾Çí¸¨ÇÔõ
  ¾Á¢úÁ½õÀðÊÂÄ¢ø §º÷ì¸ Àø¾¼¨Å¸û ÓÂýȡ¢üÚ..«ôÀÊò ¾Çí¸§Ç þø¨Ä¦Âý¸¢üÐ.¾Á¢úÁ½õ

  þÉ¢¦ÂýÉ ¦ºö§ÅñÎõ?

  ±ý ¾Çí¸û:
  www.karunah.blogspot.com
  www.karunyan.blogspot.com
  www.Couvin.blogspot.com

  Thanking you.

  posted by: Karunaharamoorthy.p

  posted by: Karunaharamoorthy.p

   
 • At 3:59 PM , Anonymous Anonymous said...

  ±ÉÐ ãýÚ Å¨Äò¾Çí¸¨ÇÔõ
  ¾Á¢úÁ½õÀðÊÂÄ¢ø §º÷ì¸ Àø¾¼¨Å¸û ÓÂýȡ¢üÚ..«ôÀÊò ¾Çí¸§Ç þø¨Ä¦Âý¸¢üÐ.¾Á¢úÁ½õ

  þÉ¢¦ÂýÉ ¦ºö§ÅñÎõ?

  ±ý ¾Çí¸û:
  www.karunah.blogspot.com
  www.karunyan.blogspot.com
  www.Couvin.blogspot.com

  Thanking you.

  posted by: Karunaharamoorthy.p

  posted by: Karunaharamoorthy.p

  posted by: Karunaharamoorthy.p

   
 • At 4:08 PM , Anonymous Anonymous said...

  எனது வலைப்பதிவுகளை தமிழ்மணம் வலைவாசலில் பதிவுசெய்ய பலதடவைகள் முயன்றுவிட்டேன். அப்படி வலைப்பதிவுகளே கிடையாதென்று பொய் சொல்கிறதே தமிழ்மணம். யாரும் விஷயம் அறிந்தவர்கள் உதவினால் தேவலாம்.  posted by: Karunaharamoorthy.p

   
 • At 2:28 PM , Anonymous Anonymous said...

  யுனிகோடின் வரிவமைப்பை விட விகடனின் வரிவமைப்பு படிக்க சுலபமாக உள்ளது. அது ஒரு காரணமாக இருக்கலாம்.

  posted by: Bharathi

   
 • At 12:13 PM , Anonymous Anonymous said...

  test

  posted by: test

   
 • At 3:38 PM , Blogger sarahlando8998 said...

  I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog

   
 • At 4:09 AM , Blogger edsmith4819615517 said...

  I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

  http://pennystockinvestment.blogspot.com

   
 • At 5:23 AM , Anonymous Anonymous said...

  உங்கள் கருத்து உண்மை தான். தமிழ்நாட்டில் பத்திரிகைகள் இன்னும் யுனிகோடு பற்றி சிந்திக்கவில்லை என்று புரியவில்லை. ஈழத் தமிழர்கள் இதில் முன்னோடிகள் தான். விக்டர் கூறியது போல் குலம், நாள், நட்சத்திரம் பார்கிறார்களோ என்னவோ? என்னுடைய வலைத்தளத்தை யுனிகோடில் அமைக்க முயர்சி செய்துள்ளேன்.

  posted by: நாராயணசாமி

   
 • At 1:15 PM , Anonymous Anonymous said...

  DSDSFDDE

  posted by: EDE

   
 • At 7:08 PM , Anonymous Anonymous said...

  நானும் தான் பலமுறை முயன்ற பார்த்தவிட்டேன். எனக்கு வழி சொல்வார் இல்லை. பாமினி கொண்டு எழுதியவற்றை எப்படி யூனிகொட் செய்வது?

  posted by: chandar

   
 • At 12:14 AM , Anonymous Anonymous said...

  பாமினி கொண்டு எழுதியவற்றை எப்படி யூனிகொட் செய்வது?/

  http://www.suratha.com/reader.htm


  posted by: suratha

   
 • At 11:24 PM , Blogger i1vea56oovf said...

  Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

  Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

  Get these Degrees NOW!!!

  "BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

  Get everything within 2 weeks.
  100% verifiable, this is a real deal

  Act now you owe it to your future.

  (413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

   
 • At 6:26 PM , Blogger your said...

  phentermine nice :)

   
 • At 2:42 PM , Anonymous Anonymous said...

  பாசோதனைை

  posted by: hai

  posted by: hai

   
 • At 10:25 AM , Anonymous Anonymous said...

  காய்டா ..!

  posted by: hai

   
 • At 11:38 AM , Anonymous Anonymous said...

  http://kanimai.blogspot.com/2007/02/vplay.html

  posted by: varam

   
 • At 10:06 AM , Anonymous Anonymous said...

  Ododi vandhen - Dharmavati

  posted by: N.varam

   

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home